Informace o nás

   Všestranný sportovní klub z.s. je sportovní klub zabývající se od roku 2013 všestrannou sportovní přípravu dětí vě věku 5 – 15 let. 

   Pilíři této přípravy jsou:
   · Atletika
   · Gymnastika
   · Míčové sporty
   · Plavání
   · Specializované sportovní přípravy vedené trenéry / instruktory těchto sportů

   Cíle klubu jsou:
   · Pravidelně sportující děti vedené k zájmu o všestranný pohyb
   · Děti, které si sami vyberou, jakému sportu se chtějí věnovat na výkonnostní úrovni
   · Děti, pro které je individuální úspěch stejně cenný jako kolektivní vítězství
   · Výchova budoucích asistentů trenérů a trenérů z vlastních odchovanců


   Tréninkové skupiny:
   · Nejmladší děti 5 -6 let – základy atletiky, gymnastiky a kolektivních her
   · Prostřední děti 7 - 8 let – prohlubování základů atletiky, gymnastiky, míčových sportů a příležitostné specializované přípravy
   · Nejstarší děti 9 – 10 let – základy jednotlivých atletických disciplín, gymnastiky včetně nářadí, míčové sporty a specializované víkendové kempy
   · Atletika pro radost (APR) 11 – 15 let – rozvoj atletické všestrannosti a kolektivních her, příprava na roli asistentů trenérů
   · Volejbalový kroužek – je určen především pro chlapce ve věku 11 – 15 let –oblíbený kolektivní sport na nevýkonnostní úrovni - alternativa k APR
   · Plavecký kroužek – je určen pro všechny děti ve věku 11 – 15 let, které se chtějí na nevýkonnostní úrovni zdokonalit ve všech plaveckých stylech
   · Rugbyový kroužek – je určen především pro chlapce ve věku 10 – cca.13 let – oblíbený kolektivní sport na nevýkonnostní úrovni - alternativa k APR


   Možnosti vstupu do klubu – kdykoliv mezi 5 – 15 rokem v případě volné kapacity v tréninkové skupině odpovídající věku dítěte.
      ____________________
                 ___________