O nás

Všestranný sportovní klub je nezisková organizace, která si klade za svůj cíl vychovat pravidelně sportující děti a mládež. Od roku 2013 prošlo a prochází našimi rukami 120 dětí, které vedeme ke všestrannosti, jenž je hlavní náplní našich tréninků. Nejsme zaměřeni na jediný sport, ale snažíme se nabídnout širokou škálu sportovních aktivit, všechny hravou i soutěživou formou.


Jak to celé děláme???
Děti jsou u nás rozděleny do tréninkových skupin podle věku:

1) kategorie 5-6 let (trénink 1x týdně – 60min): tréninková příprava má 3 pilíře – atletika / gymnastika / základy míčových sportů – během prvních dvou let učíme děti základní pohybové návyky těchto sportů – máme školené trenéry atletických přípravek, stejně tak trenéry volejbalu, házené, basketbalu, aj. Jednou týdně děti vedeme ke zvládnutí prvních sportovních dovedností těchto 3 sportů – vše velmi hravou formou s pomůckami, které děti baví a motivují k další aktivitě.

2) kategorie 7-8 let (trénink pravidelně 1x týdně) a v jarním období navíc specializovaná příprava/y: tréninková příprava z předchozích let je zúročena a můžeme se vrhnout i na další sporty – spolupracujeme s oddílem stolního tenisu, juda, vodáckých sportů, v minulosti také badmintonu, horolezectví. A stále pokračujeme v tom, co je pro nás klíčové – atletika, gymnastika a míčové sporty – ale už si můžeme dovolit víc – protože děti víc umí! Přicházejí na řadu specializované tréninkové přípravy se zaměřením na konkrétní sporty – když nemáme ve vlastních řadách trenéry, kteří by mohli specializovanou přípravu vést, najímáme externí, kteří se vašim dětem věnují. Je to období, kdy si dítě hledá samo sport, který by ho bavilo a chtělo by se mu do budoucna věnovat. Nebo raději hned???
Výborně – může přejít hned do oddílu, kde se může specializovat. Proto s nimi spolupracujeme….
V tomto období také přichází na řadu plavecká příprava – máme 2 plavecké trenéry, kteří učí naše svěřence správně plavat – tato příprava je nad rámec běžných tréninkových hodin a ve školním roce je každému svěřenci dopřána zhruba na 2 měsíce…začali jsme s ní v letošním školním roce (2016/17) a je velmi oblíbená, stejně jako její trenéři :-).

3) kategorie 9-11let (trénink pravidelně 1x týdně) a v jarním období navíc specializovaná příprava/y: našim nejstarším svěřencům nabízíme další rozvoj atletických a gymnastických dovedností, zdokonalení míčové techniky a zvládnutí těžších pohybových aktivit v rámci jednotlivých specializovaných příprav. Tyto děti už reálně zvládají základní atletické disciplíny – skoky, hody, běhy (i překážkové), v gymnastice umí to, co většina jejich vrstevníků, nezvládá – kotouly, stoje, hvězdy, gymnastické překážkové dráhy, aj. Dokáží hrát basket, házenou, stolní tenis, umí slušně plavat – a to je náš cíl – vychovat sportovně i lidsky zdatné děti:

     • Děti, které se dokáží postavit k ledasčemu a nerozklepou se jim kolena z neznámého
     • Děti, které si věří, že to mohou zvládnout
     • Děti, které se snadno nevzdávají a nedají svou kůži zadarmo
     • Děti, které se umí zmáčknou, když je to třeba
     • Děti, které ví, že síla spočívá v přátelství a týmové práci – jeden za všechny, všichni za jednoho
     • Děti, které se dokáží postavit a zastat slabšího
     • Děti, které mají vnitřní disciplínu
     • Děti, které respektují odlišnosti
     • Děti, které mají smysl pro fair-play

Pokud si Vaše dítě během let, které u nás může strávit, nevybere žádný sport, ve kterém by se chtělo specializovat, pak mu nabízíme tyto možnosti:
     • Přejít do oddílu lehké atletiky (AC Ml.Boleslav) a zde se věnovat výkonnostní atletice – naši svěřenci jsou pro to dobře připraveni a spolupráce s oddílem je výborná
     • Zůstat u nás a věnovat se především atletice nadále – jsme členy projektu „ATLETIKA PRO RADOST“, která je zaměřena na děti ve věku 12-15 let. Cílem tohoto projektu Českého atletické svazu je práce s dětmi, které atletika baví, ale nechtějí se jí věnovat výkonnostně. Mají rádi tento sport a partu, která se u něj vytvořila a chtějí u toho zůstat… Z těchto dětí se do budoucna rekrutují asistenti trenérů, kteří v rámci našeho klubu dostanou tuto příležitost, pokud o ní budou stát. Později si mohou doplnit i trenérskou kvalifikaci a stát se trenéry atletiky, popř. atletickými rozhodčími. Tyto děti budou mít možnost dělat i jiné sporty, tak jak jim je budeme schopni zajistit, ale není to hlavní tréninková priorita – tou zůstává atletika se všemi svými krásnými a všestrannými disciplínami ?. Vaše dcera / Váš syn mohou do této skupiny nastoupit bez předchozích zkušeností u nás. Stačí mít pozitivní vztah ke sportu obecně, ochotu se učit a nebát se zkusit dělat věci jinak :-).

Líbí se Vám naše filozofie? Chtěli byste si to s námi vyzkoušet? Neváhejte! „Naskočit“ mohou Vaše děti v kterémkoliv věku (5-15let). Stačí kontaktovat předsedkyni VSK z.s. Janu Zbíralovou na adrese vskmb@seznam.cz